Tekst

På Skibet Skole havde vi emneuge i uge 48 - om Europa.
Kreative lærere, pædagoger og elever har arbejdet med mange aspekter om Europa, om karakteristika, historie og kultur om forskellige lande i Europa.
Se flere billeder via
https://drive.google.com/open?id=0B0_6Dfm5hEwaV1BqcUQ1OXpLUU0

 

Vi har fået ny hjemmeside, men vi er ikke helt færdige endnu med opbygningen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitation til Åbent Hus-arrangement i forbindelse med indskrivning til bh.kl.

Mandag d. 30. november kl. 17.00 - 18.30 i Multihuset, bagved Skibethallen.

Vi starter kl. 17.00 med en præsentation af skolen.

Interesserede forældre kan her høre om skolen og skolens værdier og få en rundvisning.

I foråret bliver der en mulighed for at børnene kan komme på besøg og høre om og se skolen

Med venlig hilsen

Bjarne Juul Hansen
Skoleleder