Vision og værdier

 
Skibet Skoles værdier skal være med til at sikre, at vi får en god skole for alle - både elever, forældre og medarbejdere.

Derfor har elever, personale, ledelse og skolebestyrelse arbejdet på at skabe en vision og et værdigrundlag for Skibet skole

 

En illustration af processen kan ses her

 

Herunder kan du se resultatet af processen

 

 

Godkendt af skolebestyrelsen 2015