Hvad er centerafdelingen på Skibet skole?

 

Centerafdelingen ved Skibet skole er Vejle kommunes specialtilbud til almindeligt begavede elever med betydelige vanskeligheder inden for autismespektret. Specialtilbuddet er ikke et behandlingstilbud.

 

Afdelingen har en kapacitet på ca. 95 pladser, og der kan undervises fra 0.-10. kl. inkl.

 

Her undervises i almindelige skolefag samt i kommunikation og social forståelse. Derfor optræder et særligt fag – Kommunikation – på elevernes skoleskema. Denne del medtænkes også i den faglige undervisning.

Folkeskolens afgangsprøver FP og FP10 afholdes på skolen.

 

Pædagogikken

Den specialpædagogiske tilgang retter sig mod at imødegå den enkelte elevs særlige funktionsmåder.

Vi tager afsæt i KRAP, som står for Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik.

Det betyder, at vi prøver at finde frem til det, som virker for den enkelte elev – på skolen og i samarbejde med elev og forældre.

 

Samarbejdspartnere

Skolen er tilknyttet en psykolog fra Tværfagligt center for Børn og Unge.

Skolen benytter også rådgivning fra UU-vejleder.

 

Kompetencecenter ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser)

Siden 2007 har skolen arbejdet målrettet på at blive ASF Kompetencecenter i Vejle kommune, og i 2010 nåede vi vores mål.

Det betyder at skolen bl.a. tilbyder sparringsforløb til andre skoler, ungdomsuddannelser o.l., som har behov for specifik viden indenfor ASF og specialpædagogisk tilgang.

 

Hvordan får elever plads i centerafdelingen?

Skoleplacering i centerafdelingen er betinget af

  • At distriktsskolelederen vurderer, at distriktsskolen ikke kan give eleven et relevant skoletilbud.

  • at skoleleder ved barnets distriktsskole i samarbejde med denne skoles tilknyttede psykolog har rejst en visitationssag om specialtilbud

  • at Vejle kommunes visitationsudvalg derefter træffer beslutning om, at specialtilbuddet på Skibet skole bevilges.

 

Tilflytter?

Som tilflytter til Vejle kommune skal man altid starte med at henvende sig på distriktsskolen.